Omgevingswerken

Omgevingswerken

Na rioleringswerken en/of grondwerken moet een terrein, al dan niet rondom een gebouw liggend, nog ingericht worden vooraleer het in gebruik genomen kan worden. Hiervoor moet niet enkel gelet worden op de functionaliteit en de kwaliteit, maar ook op het esthetische aspect. Isofaq heeft hiervoor de passende oplossingen.

Lijnafwatering

Afvoergoten met bijhorende roosters voor een vlotte afvoer van regenwater voor openbare ruimtes, industriebouw en woningen.

Rioleringsmaterialen

Buizen en toebehoren in PVC, PP of PE voor de vlotte aanleg van een kwalitatieve riolering.

Infiltratie

Regenwater maximaal laten infiltreren, voor een duurzaam waterbeheer.

Kabelbescherming

Een kabelbeschermingsbuis voor elk type nutsvoorziening

Gras- en grinddallen

Polyethyleen gras- of grinddallen voor een uitstekende waterdoorlatende verharding.

Deksels

Deksels en schachtafdekkingen in gietijzer, kunststof, galva en inox.