Isofaq, leverancier van oplossingen voor een optimale waterhuishouding

Lees meer

Isofaq, leverancier van oplossingen voor een optimale waterhuishouding

Elk project is anders en een goede waterhuishouding wordt steeds complexer. Neem als professional dus een specialist ter zake onder de arm. Isofaq is totaalleverancier en expert van alle materialen voor wateropvang, transport en afvoer of infiltratie. Met jarenlange ervaring voor waardevol professioneel advies.

Duurzame wegenbouw met aandacht voor waterbeheer

Bij de (her)aanleg van wegenis is een doordachte keuze van de materialen een belangrijk aandachtspunt. Ook drainage mag daarbij niet uit het oog verloren worden.
Isofaq biedt de juiste oplossingen om zowel de aanleg als de exploitatie van de weg zo aangenaam mogelijk te maken.

Drainage, duurzame oplossingen voor een gezonde grond.

Een gezonde bodem heeft een goed vochtgehalte. Het is bijgevolg belangrijk om op het juiste moment overtollig regenwater snel en efficiënt af te voeren. Om dat te waarborgen voorzie je het best drainageoplossingen. Als specialist evert Isofaq de passende systemen voor landbouw, sportterreinen en parken.

De juiste oplossing voor een correct waterbeheer

Investeringen in waterlopen (rivieren, kanalen, vijvers, meren,…) zijn noodzakelijk. Het beschermen van de oevers, taluds en bedding gaat erosie tegen en kan ook zijn rol spelen in het vermijden van overstromingen. Bepaalde oplossingen komen ook ten goede van het ecosysteem.

Esthetiek en functionaliteit in de afwerking

Na rioleringswerken en/of grondwerken moet een terrein, al dan niet rondom een gebouw liggend, nog ingericht worden vooraleer het in gebruik genomen kan worden. Hiervoor moet niet enkel gelet worden op de functionaliteit en de kwaliteit, maar ook op het esthetische aspect.
Isofaq heeft hiervoor de passende oplossingen.

Totaalpartner van aannemers voor waterbeheer

Als aannemer krijg je soms met een uitdagend watervraagstuk af te rekenen.
Met het advies en het ruime assortiment van Isofaq maak je de ideale combinatie van: straatafvoer, buffering en infiltratie, afvoer van hemelwater, drainage en transport

Het fundament voor elk project

Een goede fundering en onderfundering is van fundamenteel belang bij de aanleg van wegen, spoorwegen, bedrijventerreinen, parkings, taluds, havens en andere infrastructuurwerken.
Isofaq biedt je een uitgebreide waaier aan geotextielen, geogrids en geocellen om (onder)fundering te scheiden, versterken, wapenen of stabiliseren.

NIEUW IN HET GAMMA: GEOCELLEN NEOLOY® TOUGH CELLS

Deze geocellen zijn een uniek duurzaam cellulair systeem die de prestaties van de gebruikte vulmaterialen verbetert en het draagvermogen van verhardingsconstructies verhoogt !

 

28 november 2023

ABC van Isofaq

Het ABC van Isofaq

Met ons ABC willen we regelmatig bepaalde producten in de kijker zetten. Vandaag zetten we de AquaTrafficControl in de spotlights!

Op zoek naar een inspectieput in combinatie met de gekende Aquapipe-collectorbuizen van @Fränkische? Met de AquaTrafficControl heb je tal van mogelijkheden. Aansluitingen zijn mogelijk van DN 300 tot DN 600 mm en zijn bovendien gemoft ! Er bestaan niet enkel standaardputten (doorloop en start-/eindput) maar ook maatwerk is mogelijk (hoekverdraaiing tussen 90° en 270°). Ondanks de grote binnendiameter (> 900 mm) bedraagt het gewicht slechts ca 40 kg!

Wenst u meer info omtrent deze kanjer? Neem snel contact op met ons kantoor op het nummer 051 31 01 92 of via mail naar info@isofaq.be!

Recente projecten

Kortrijk – President Kennedylaan

In het najaar van 2015 werd contact opgenomen met de aannemer van bovenstaande werken. De werkzaamheden omvatten de volledige heraanleg van de President Kennylaan, voorkant van het Algemeen Ziekenhuis, en de ontsluitingsweg naar de autosnelweg E17.

Gistel – Overzone en bedijking Moerdijkvaart

In het voorjaar van 2015 werden een openbare aanbesteding uitgeschreven voor bepaalde werkzaamheden aan de Moerdijkvaart te Gistel. De uitvoering van de 1e fase werd opgestart in september 2015, in juni en augustus 2016 werden de 2e fase afgewerkt.

Kortrijk – parking AZ Groeninge

In het najaar van 2014 werden we gecontacteerd door het studiebureau voor dit project. Naast het gloednieuwe ziekenhuis AZ Groeninge moest nl. een ondergrondse parking komen. Ook de ruimte boven die parking diende ingericht te worden als parking.

Op zoek naar slimme oplossingen voor waterbeheer?

Isofaq staat u met raad en daad bij in de zoektocht naar de meest geschikte oplossingen in het kader van het waterbeheer. Neem snel contact op met één van onze ervaren medewerkers!

Ruim assortiment

Persoonlijke aanpak

Jarenlange expertise

Eigen transport