Isofaq, leverancier van oplossingen voor een optimale waterhuishouding

Lees meer

Isofaq, leverancier van oplossingen voor een optimale waterhuishouding

Elk project is anders en een goede waterhuishouding wordt steeds complexer. Neem als professional dus een specialist ter zake onder de arm. Isofaq is totaalleverancier en expert van alle materialen voor wateropvang, transport en afvoer of infiltratie. Met jarenlange ervaring voor waardevol professioneel advies.

Duurzame wegenbouw met aandacht voor waterbeheer

Bij de (her)aanleg van wegenis is een doordachte keuze van de materialen een belangrijk aandachtspunt. Ook drainage mag daarbij niet uit het oog verloren worden.
Isofaq biedt de juiste oplossingen om zowel de aanleg als de exploitatie van de weg zo aangenaam mogelijk te maken.

Drainage, duurzame oplossingen voor een gezonde grond.

Een gezonde bodem heeft een goed vochtgehalte. Het is bijgevolg belangrijk om op het juiste moment overtollig regenwater snel en efficiënt af te voeren. Om dat te waarborgen voorzie je het best drainageoplossingen. Als specialist evert Isofaq de passende systemen voor landbouw, sportterreinen en parken.

De juiste oplossing voor een correct waterbeheer

Investeringen in waterlopen (rivieren, kanalen, vijvers, meren,…) zijn noodzakelijk. Het beschermen van de oevers, taluds en bedding gaat erosie tegen en kan ook zijn rol spelen in het vermijden van overstromingen. Bepaalde oplossingen komen ook ten goede van het ecosysteem.

Esthetiek en functionaliteit in de afwerking

Na rioleringswerken en/of grondwerken moet een terrein, al dan niet rondom een gebouw liggend, nog ingericht worden vooraleer het in gebruik genomen kan worden. Hiervoor moet niet enkel gelet worden op de functionaliteit en de kwaliteit, maar ook op het esthetische aspect.
Isofaq heeft hiervoor de passende oplossingen.

Totaalpartner van aannemers voor waterbeheer

Als aannemer krijg je soms met een uitdagend watervraagstuk af te rekenen.
Met het advies en het ruime assortiment van Isofaq maak je de ideale combinatie van: straatafvoer, buffering en infiltratie, afvoer van hemelwater, drainage en transport

Het fundament voor elk project

Een goede fundering en onderfundering is van fundamenteel belang bij de aanleg van wegen, spoorwegen, bedrijventerreinen, parkings, taluds, havens en andere infrastructuurwerken.
Isofaq biedt je een uitgebreide waaier aan geotextielen, geogrids en geocellen om (onder)fundering te scheiden, versterken, wapenen of stabiliseren.

Recente projecten

Basisschool Sint-Pieter, Emelgem

Basisschool Sint-Pieter - Emelgem (2024)

Drainagewerken DG Drainage

Drainagewerken door DG Drainage

Ertvelde – Terranova

Jaar van uitvoering: 2023 / Werf: Terranova Ertvelde

Deinze – Oeverherstel

Jaar van uitvoering: 2023 / Werf: Deinze - Oeverherstel

Zaventem – Diabolo Fietstunnel (Brucargo)

Jaar van uitvoering: 2023 / Werf: Diabolo Fietstunnel Brucargo Zaventem

Duinkerke (FR) – Clarebout

Jaar van uitvoering: 2023 / Werf: Clarebout - site Duinkerke (Frankrijk)

Op zoek naar slimme oplossingen voor waterbeheer?

Isofaq staat u met raad en daad bij in de zoektocht naar de meest geschikte oplossingen in het kader van het waterbeheer. Neem snel contact op met één van onze ervaren medewerkers!

Ruim assortiment

Persoonlijke aanpak

Jarenlange expertise

Eigen & extern transport