Wegenbouw en riolering

Duurzame wegenbouw met aandacht voor waterbeheer

Bij de (her)aanleg van wegenis is een doordachte keuze van de materialen een belangrijk aandachtspunt. Het bepaalt mee een vlotte uitvoering en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Ook drainage mag daarbij niet uit het oog verloren worden. Het heeft tijdens de werken al een invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke weg.

Duurzaam waterbeheer staat ook op het openbare domein steeds hoger op de agenda. Denk aan de prioriteit van gescheiden rioleringen, maximale infiltratie in de grond en afwatering naar natuurlijke waterlopen. Zo voorkom je als wegenbouwer overstromingen en draag je zoveel als mogelijk bij aan de stand van het grondwaterpeil. Een ander thema dat, omwille van de klimaatverandering, steeds meer aan belang inwint is het slim gebruik van regenwater.

 

Isofaq heeft de juiste oplossingen in het gamma om zowel de aanleg als de exploitatie van de weg zo aangenaam mogelijk te maken.