Grondwerken

Het fundament voor elk project

Een goede fundering en onderfundering is van fundamenteel belang bij de aanleg van wegen, spoorwegen, bedrijventerreinen, parkings, taluds, havens en andere infrastructuurwerken. Zoniet komt de verwachte levensduur van je project fel in het gedrang.  Hierdoor is het uitermate belangrijk om de keuze van de gebruikte materialen af te stemmen op de desbetreffende situatie. 

 

Als specialist biedt Isofaq je een uitgebreide waaier aan geotextielen, geogrids en geocellen om waar nodig de (onder)fundering te scheiden, versterken, wapenen of stabiliseren. Vraag ons advies voor duurzame oplossingen die bovendien ook de ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Relevante producten