Drainage flexibel (PVC / PE)

Isofaq is sinds jaar en dag expert in drainage. Wij voorzien de drainagebuizen van het passende filtermateriaal: kokos, polypropyleenvezels of geotextiel. Flexibele drainage wordt voor het grootste deel in PVC gemaakt en gebruikt. In sommige omstandigheden is PE een beter alternatief.

 

Onze drainagebuis is verkrijgbaar:

 • met of zonder omhulling
 • met Ø 50, 60, 65, 80, 100, 125, 160 en 200 mm
 • in rolgroottes afhankelijk van de diameter
 • met een ruim assortiment hulpstukken

 

Bovendien hebben we een partijkeuringsattest van COPRO voor diverse diameters en zijn we daarmee ook je partner voor openbare werken.

Wanneer welke omhulling?

Een omhulling met kokosvezels of propyleen vergroot de waterdoorlaatbaarheid van een draineerbuis en daarmee de capaciteit. Naast de filterende werking vergroot de omhulling de omtrek van de buis. Ze vermijdt grondinspoeling in de buis en bevordert de stroming van het grondwater vanuit de grond in de drainagebuis.

 

De karakteristieke poriëngrootte (O90) geeft de mate van dichtheid weer van een omhulling met betrekking tot de inspoeling van gronddeeltjes. De grondsoort en het toepassingsgebied bepalen de keuze van het omhullingsmateriaal. Hoe hoger de O90, hoe kwalitatiever de omhulling.

Polypropyleen (PP)

Volumineuze synthetische omhulling waarbij vezels (nieuw en gerecycled) gebruikt worden die bestand zijn tegen allerlei stoffen en zuren die in de grond voorkomen. Dat maakt deze omhulling bruikbaar voor vele grondsoorten. PP 450 is het meest gebruikt. In specifieke omstandigheden (gronden met roest, zand(-leem)gronden, veengronden) raden we PP 700 aan.

Kokos

Volumineuze natuurlijke en milieuvriendelijke omhulling. Dat maakt deze omhulling gevoelig voor bepaalde bodemomstandigheden. Kokos is een kwalitatieve filter met een porometrie van 700 tot 1.000 µm. In zanderige grond kan de buis inzanden.

Geotextiel

Geotextiel is een dunne, synthetische vliesfilter met beperkte O90, die vooral in zanderige gronden gebruikt wordt. Er is evenwel een risico op dichtslibben van de omhulling.

 • polypropyleenvezels: voor veel grondsoorten en omstandigheden, grove of fijne vezels
 • kokosvezels: natuurlijke vezels voor een milieuvriendelijk materiaal
 • geotextiel: dunnere omhulling, in niet-geweven versie vooral geschikt voor zanderige gronden

Toepassingen van flexibele drainage

 • wateroverlast op landbouwgronden voorkomen
 • draineren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen
 • berm- en wegdrainage
 • verbetering van de bodemstructuur
 • bodemsaneringen
 • grondwaterstandbeheersing

 

Dieptedrainage resulteert in een blijvende drooglegging van een terrein of bouwput. Je kan het bovendien ook slim inzetten voor waterwinning.

Flexibele buizen voor drainage?