Waterbouw

De juiste oplossing voor een correct waterbeheer

Investeringen in waterlopen (rivieren, kanalen, vijvers, meren,…) zijn noodzakelijk.  Het beschermen van de oevers, taluds en bedding gaat erosie tegen en kan ook zijn rol spelen in het vermijden van overstromingen.  Bepaalde oplossingen komen ook ten goede van het ecosysteem. 

 

Het bouwen van bruggen over rivieren en kanalen brengt dan weer wat extra vraagstukken met zich mee zoals bvb de stabiliteit voor de landhoofden, specifieke afwatering van de bruggen,…

Transport over het water is een geschikte oplossing voor bepaalde sectoren en producten.  Hiervoor is het nodig om kades of havens aan te leggen. 

 

We hebben voor elk type project de nodige materialen en oplossingen.

Relevante producten