Infiltratie

Alles voor de infiltratie van regenwater

De huidige uitdagingen op vlak van de grondwatervoorraad en -beschikbaarheid vragen om een aangepaste aanpak van het watermanagement. Infiltratie van regenwater wordt steeds belangrijker. Isofaq is je aanspreekpunt voor nieuwe concepten om neerslag centraal of decentraal te laten wegsijpelen, in plaats van het meteen af te voeren naar de riolering.

 

Bij Isofaq vind je een ruim assortiment voor infiltratievoorziening:

 • Infiltratie-units
 • Leidingsysteem
 • Infiltratietunnels
 • Infiltratiebuizen

Infiltratieblokken

Woonomgevingen verstedelijken en groene zones worden schaars. Daardoor ontstaan problemen met afvoer, opslag en infiltratie van regenwater. Regenwater valt op wegen, pleinen, daken, luchthavens, bedrijfssites en veel andere verharde oppervlakken. Overal waar dat niet op een natuurlijke wijze opgevangen, gereinigd en afgevoerd kan worden, is Isofaq je vast aanspreekpunt.

Regenwater opvangen: infiltreren en bufferen

Voor het regenwater gebruikt, geïnfiltreerd of afgevoerd wordt, moet het gecontroleerd tussentijds opgevangen worden. Zo voorkom je overstromingen en gevolgschade. Isofaq heeft 2 types infiltratieblokken die ingezet worden naargelang het voorziene concept. Beide systemen hebben een inspectieput (QuadroControl) die, door zijn ruime toegangsdiameter van 500 mm, zowel inspectie als reiniging toelaten van binnenin het bekken.

 

Ons gamma omvat:

 • Rigofill Inspect
 • Rigofill ST (in 2 belastingsklasses)

Regenwater reinigen

In de lucht of op oppervlakken neemt regenwater vaak vuil en schadelijke stoffen op. Met effectieve technologieën scheiden we die af voordat ze in het infiltratie- of bufferbekken terechtkomen. Afhankelijk van het specifiek oppervlak en de doelstelling (sedimentatie en/of KWS afscheiden) bepalen we het meest geschikte systeem:

 • SediPoint
 • SediPipe Level
 • SediPipe L
 • SediPipe XL
 • SediPipe L Plus
 • SediPipe XL Plus

 

De SediPipe L Plus en XL Plus zijn niet enkel inzetbaar voor het opvangen van sediment, maar ook voor het opvangen van olie en benzine (KWS.) Koolwaterstoffen kan je natuurlijk opvangen in een KWS-afscheider.

 

Regenwater afvoeren

Na het opvangen en reinigen komt het regenwater op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier terug in de natuur of in de riolering terecht. Met een infiltratiesysteem dat de natuurlijke waterkringloop nabootst, ga je voor een duurzaam resultaat. Inclusief maximum lozingsdebiet, indien van toepassing. Onze knowhow en producten omvatten:

 • RigoLimit V
 • Quadro Limit

Meer weten over onze infiltratieblokken of meteen aan de slag?